Géniusz - Akció gázkazán
06 1 770 1030
ugyfelszolgalatgeniuszestarsahu
 • Gázkazánok
 • Kéményrendszerek
 • Termosztátok
 • Tárolók
 • Iszapleválasztók
 • Tisztítószerek
 • Kazánok
 • Radiátorok
 • Bojlerek
 • Konvektorok

Vásárlási feltételek


Általános szerződés feltételek (ÁSZF)

 

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte :

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.akciosgazkazan.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban:  www.akciosgazkazan.hu keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.A  www.akciosgazkazan.hu  áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”)szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. A www.akciosgazkazan.hu  áruházban történő vásárlás csak elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A  www.akciosgazkazan.hu  áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A megrendelés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kinyomtatásra, iktatásra nem kerül. Az írásos megrendelő és az azzal megegyező tartalmú Visszaigazolás tekinthető érvényes szerződésnek.

1.5. Ügyfélszolgálat: Géniusz és Társa Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1117. Budapest, Hunyadi János út 1

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon: 9.00-15.00

Internet cím:  www.akciosgazkazan.hu

2. Rendelési információk

Webáruházunkból történő vásárlást kizárólag interneten keresztül fogadunk el, a  www.akciosgazkazan.hu  oldalon keresztül. Telefonon történő megrendelést nem áll módunkba elfogadni. A vásárláshoz regisztráció nem szükséges. A rendelések feldolgozása munkanapokon 8-17 óra között történik. A megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Webáruházunk minden esetben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.  Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül.  A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

3. A vásárlás menete

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba, melyet a terméklistában szereplő kosár ikonra   kattintva tudja megtenni. A vásárolt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a termékek információs oldalain, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. (feltöltés alatt)Ha a vásárlás előtt kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását a termékekhez mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz .

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
Fontos, ügyeljen adatai pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kiszállítás módjai:

A Szolgáltató a megrendelt árut amennyiben az ügyfél megrendelései alkalmával a kiszállítást választja úgy akkor szállítmányozó cég igénybevételével, ez utóbbi esetben szállítási költséget számítunk fel. Az árváltozás jogát fenntartjuk! A szállítási költség a megadott házszámig értendő a házba, lakásba, emeletre való felvitelt a megadott ár nem tartalmazza! A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén: 1117 Budapest, Hunyadi János út 1 .
Felhívás a csomagok utánvétes átvételével kapcsolatosan! Kizárólag abban az esetben rendelje, meg a kívánt termékeket, ha átvételekor ki tudja fizetni a csomag díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!


Elállás joga

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint a Fogyasztó ( természetes magán személy ) az eladóval elektronikus úton kötött szerződéstől, 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási jog a kormányrendelet szerint csak a használatba nem vett termékekre vonatkoznak . 

A Fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. A Fogyasztó az elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A Fogyasztó az elállás jogát gyakorló nyilatkozatának megküldésétől számított újabb 14 napon belül köteles az elállás jogával terhelt árut visszaküldeni az Eladónak. Indoklás nélküli elállás esetén a Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ha a Fogyasztó indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Fogyasztó által kifizetett, de csak a megrendelésen szereplő áru összegét, az Eladó az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfélnek.

Webáruházunk kizárólag az eredeti, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, üzembe még nem helyezett termék visszaadása esetén (számla, vagy blokk ellenében) köteles a teljes vételárat az Ügyfél részére megtéríteni. Amennyiben az Ügyfél eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt eredeti csomagolásban. Ha az Ügyfél a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg az Ügyfél részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel az Ügyfélnek. Az Ügyfélt terheli a termék visszaszállításának és újracsomagolásának a költsége. A megrendelés lemondását kizárólag írásos formában a visszaigazolás e-mail címéről érkező email címre ( info@akciosgazkazan.hu ) történő tájékoztatás esetében hivatalos.

Portósan küldött termékeket minden esetben visszaküldjük a vásárló költségére .

Figyelem! A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt, az áru vissza szolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes járulékos költségeket !!!

Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Akció(k) mindig kivétel nélkül csak a készlet erejéig, illetve a meghirdetett időtartamra vonatkozik!

Kérjük vásárlás, és beüzemelés előtt minden esetben átolvasni szíveskedjenek a gépkönyvben és a garancia jegyen található garanciális feltételeket!

Reklamációk kezelése!

Felhívjuk a tisztelt vásárlók figyelmét, hogy a nálunk vásárolt termékek meghibásodása esetén mi a teendő a gyors és pontos ügyintézés érdekében, valamint a későbbi probléma elkerülésére:

 • Reklamáció esetén azonnali bejelentés a honlapon feltüntetett ( info@akciosgazkazan.hu ) e-mail címen, vagy a megadott  061-240-2191 telefonszámon. Minden esetben írásos formában is jelezni szükséges a reklamációt.
 • Számlával igazolni a vásárlás helyét, idejét .
 • Megvárni a gyári szervizes szakembert, aki helyszíni vizsgálatot végez az ok kiderítésére. A garancia jegyen szereplő szakszerviz, - garancia idő alatt - jogosult egyedül a készülék helyszíni javítására, amennyiben az lehetséges, illetve amennyiben a garanciális feltételek adottak.
 • Garanciális feltételek például: hivatalos beüzemelés, évenkénti karbantartás, gyártók által megkövetelt feltételek.
Ahhoz, hogy kiszűrjük a szerelési problémákat, gyártási hibákat, valamint jelezzük a gyártó felé a termék gyártásában az esetleges módosítási javaslatainkat, a fent leírt hivatalos lépéseket be kell tartani. Ezekkel az intézkedéseinkkel az Önök biztonságát szeretnénk növelni és minimálisra csökkenteni a későbbi reklamációkat.

Jótállási feltételek
A jótállás a vásárló törvényből eredő jogait nem érinti.
Jogszabályi háttér:
- A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
- Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
- A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet,
- a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet.

JÓTÁLLÁS:
 • Az eladó az általa eladott árukra a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállást vállal.
 • A www.akciosgazkazan.hu webáruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.
 • Amennyiben a meghibásodott terméket személyesen vásárolta üzletünkben a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető személyesen, üzletünk nyitvatartási ideje alatt. Eredeti gyári termékeknél egyes esetekben a gyári csomagolás leadása is szükséges. A hibás terméket a helyszínen kipróbáljuk és a hibajelenség megállapítása után azonnal cseréljük.
 • Kérdéses, illetve vitás esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - a hibásnak vélt terméket bevizsgáljuk és a cseréről 15 napon belül döntsünk. 
 • Térítés ellenében elvesztett garancialevek pótolhatók. Ennek feltételeiről érdeklődjön.

SZEMÉLYES ADATOK, Adatvédelmi nyilatkozat

    * A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
    * A www.akciosgazkazan.hu webáruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja,azokat semmilyen formában harmadik fél részére nem adjuk tovább.
    * Külön rendelkezés hiányában a www.akciosgazkazan.hu webáruház a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól amennyiben ezt a regisztrált felhasználó kifejezetten kéri.

A jelen szerződésben és kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a PTK, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Az Ön fogyasztói jogait a hatályos fogyasztóvédelmi törvény tartalmazza.